Herhalingslessen

Herhalingslessen

 

De lessen worden gegeven op maandagavond van 19:00 uur tot 22:00 uur, in een van de lokalen van het ROC Midden Nederland, Vondellaan 174, te Utrecht. Voor het verlengen van de geldigheidsduur van uw diploma Eerste Hulp is het noodzakelijk om ieder jaar een aantal herhalingslessen te volgen. Op deze wijze blijven uw kennis en vaardigheden op peil. Tevens wordt aanvullende theorie behandeld en leert u nieuwe vaardigheden.  Het gaat er om dat de cursist de vaardigheden goed kan uitvoeren, voldoende kennis heeft en zich correct gedraagt bij het verlenen van Eerste Hulp. In de lessen verschuift daarmee de nadruk, meer dan voorheen, naar praktijkhandelingen (vaardigheden). Om het diploma Eerste Hulp (dat twee jaar geldig is) te kunnen verlengen dient u aan te tonen voldoende competent te zijn. Het deelnemen aan 7 herhalingslessen per jaar alleen, is daarvoor niet langer voldoende.  In die lessen dient u ook voldoende vaardigheden en kennis te tonen.

 

Nieuwe lesopzet


In de lessen ‘nieuwe stijl’ wordt uitgegaan van een situatie waarin Eerste Hulp moet worden verleend. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn worden uitgebreid besproken en geoefend. De theorie beperkt zich tot hetgeen voor de hulpverlening noodzakelijk is. Meer praktijkoefeningen en minder theorie dus. Tijdens praktijkoefeningen houdt de instructeur de competentie van de cursisten in het oog. Bent u voldoende competent in een onderdeel, dan tekent de instructeur dit aan. Mocht u, op een of meer onderdelen, nog niet voldoende competent zijn dan zal de instructeur u begeleiden zodat u alsnog de benodigde competentie kunt behalen.

 

Welke les, hoe vaak


Bij de herhalingslessen krijgt u een presentiekaartje. Achterop dit kaartje staan de onderwerpen. Hierbij staat aangegeven of u uw competentie op dit onderwerp ieder jaar of iedere twee jaar dient te laten zien. De onderwerpen zijn genummerd en bij het programma van herhalingslessen wordt vermeld welk(e) nummer(s) er in die les behandeld worden. De instructeur houdt bij voor welke onderdelen u competent bent en dit wordt op uw kaartje aangetekend. U kunt zo zelf nagaan welke lessen u (nog) dient te volgen.